Ако не чуя гласът ти ,ако не усетя топлия допир на кожата ти ,ако не зърна отново очите ти,ако не заспивам и не се събуждам в прегръдките ти.

0 notes

Those lovely moments

0 notes
Живеем във времена, в които здравите ни тела,носят в себе си болните ни души. (via gofuckfuckfuck)
54 notes